Skip to main content Skip to search

Drive-in regali

Namen

Drive-in regali so primerni za skladiščenje blaga pri katerem ni pomemben vrstni red vhoda oziroma izhoda ter za skladiščenje velikih in težjih bremen pri majhnem številu različnih artiklov. Velja pravilo “last in, first out (LIFO)”, čeprav nekatere rešitve omogočajo tudi princip FIFO.

Osnovne značilnosti:

  • velik izkoristek prostora,
  • primerni so posebej za sezonska skladišča in odpremne prostore,
  • razširitev je enostavna.