Skip to main content Skip to search

Paletni regali kot podkonstrukcija strehe

Namen

Pri načrtovanju skladišč velikih kapacitet (oskrbovalna skladišča) se največkrat zatekamo k rešitvam, da na majhnem prostoru dobimo čim večjo kapaciteto. Izvedba regalne konstrukcije se dimenzionira tako, da je le ta sestavni del objekta oziroma zagotavlja njegove funkcionalne in tehnične zahteve ter predpisane zakonske pogoje.Posluževanje regalov poteka z viličarji, ki so koncipirani za ozke hodnike (1500 do 1700mm) in višine do 16m ali z regalnimi dvigali (hodnika ca. 1200mm) in za višine 30m in več. 

Osnovne značilnosti:

  • prostor je izjemno izkoriščen,
  • možna je popolna avtomatizacija,
  • prilagodljivost uskladiščenemu blagu,
  • omogočajo dostop do vseh artiklov.