Skip to main content Skip to search

Paletni regali

Namen

Namenjeni so za skladiščenje blaga na paletah. Postavitev regalov je v največji meri odvisna od razpoložljivega prostora in izbranega viličarja za posluževanje regalov.

Osnovne značilnosti: 

  • omogočajo enostaven dostop do vseh artiklov, (z ustrezno informacijsko podporo skladiščnemu poslovanju zagotavlja princip “first in, first out” (FIFO), 
  • z dodatnimi posegi velike možnosti razširitve in večstranske uporabe,
  • možnost mehanizacije in avtomatizacije, 
  • solidna izkoriščenost prostora,
  • izvedba, ki omogoča enostavno zamenjavo posameznih regalnih elementov.