Skip to main content Skip to search

Podesti in jeklene konstrukcije

Podesti so primerni, kadar se pokaže potreba za boljšo izkoriščenost prostora po višini, saj z njimi visok prostor razdelimo na več etaž. Lahko se uporabljajo za namen proizvodnje, skladiščenja, poslovne prostore in podobno. Podjetje v svojo ponudbo vključuje tudi začasne ali trajne rešitve zagotavljanja skladiščnih prostorov pod jeklenemi nadstreški, izvedeni kot samostojni objekt ali kot priključek obstoječega objekta.