Skip to main content Skip to search

Pretočni regali

Namen

Pretočni regali so namenjeni skladiščenju iste vrste blaga. Še najbolj primerni so pri manjšem asortimanu. Zelo dobro izkoristimo prostor in zmanjšamo tveganje zamenjave blaga. Zaporedje vhoda in izhoda deluje po principu FIFO. Uskladiščenje poteka na eni, odvzem pa na drugi strani pretočnega regala. Pri izvzemanju palete iz regala, se ostale palete samodejno premaknejo na valjčni progi proti odvzemnemu mestu. Po odvzemu palete se prazen prostor takoj zapolni z naslednjo paleto. Na ustrezno nagnjeni valjčni progi so nameščeni zavorni valjčki, kateri nadzirajo hitrost premikanja. Na koncu proge je vgrajena ločilna naprava. Ta omogoča varno odvzemanje palete s proge oziroma onemogoča, da se naslednja paleta nenadzorovano premika naprej, dokler ni paleta pred njo zapustila proge.

Osnovne značilnosti:

  • optimalni izkoristek prostora,
  • eno odvzemna lokacija,
  • delo po principu FIFO.