Skip to main content Skip to search

Prevozni regali

Namen

Prevozni regali so sestavljeni iz prevoznih enot (vključno s tirnicami in krmilnim sistemom) in nadgradnje. Nadgradnja je lahko iz različnih tipov regalov (paletnih, konzolnih, poličnih), ki se montirajo na prevozne enote. Sklop več prevoznih enot ima le en hodnik za posluževanje, kar pomeni do 90% izkoristek prostora namenjega skladiščenju. Krmiljenje regalov je enostavno. Sistem varnostnih naprav zagotavlja popolnoma varno delo.

Osnovne značilnosti:

  • velika izkoriščenost prostora,
  • enostavno upravljanje in vzdrževanje,
  • možnost zaklepanja uskladiščenega blaga,
  • sinhrono delovanje s sistemom za podporo skladiščnega poslovanja,
  • delo po principu FIFO.