Skip to main content Skip to search

Oprema skladišč

Ponudba zajema široko paleto opreme namenjene skladiščenju in skladiščnemu poslovanju. Ne omejujemo se le na dobavo in montažo opreme temveč ponujamo celovite rešitve za probleme skladiščenja. Tako zasnovana ponudba daje kupcu garancijo, da bodo njegove zahteve realizirane kakovostno, oprema pa funkcionalna in varna. Pri ponudbi se ne omejujemo na enega proizvajalca opreme, temveč z namenom ponuditi uporabniku optimalne rešitve, načrtujemo opremo, ki v danih pogojih nudi največ.

Varnost pri delu z regalno opremo je področje kateremu dajemo največjo pozornost. Razen pri načrtovanju, dobavi in montaži opreme, naša skrb za varnost ostaja tudi v fazi uporabe. Ponujamo in izvajamo preglede regalne opreme skladno s standardom SIST EN 15635:2009 (Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Uporaba in vzdrževanje opreme za skladiščenje) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/2004).

Za izvajanje pregledov je obvezna dokumentacija za regale. Reglana oprema v uporabi namreč, tako kot vsa delovna oprema, mora imeti dokumentacijo s katero se izkazuje primernost le te. In to je pogost problem pri uporabniku. Strokovno in kakovostno rešujemo probleme pomanjkanja dokumentacije za regale.

Dolgoletne izkušnje zaposlenih so garancija, da boste s ponujenimi rešitvami in opremo dobili želeno.

Povpraševanje